elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Pre koho sú kurzy určené?
Pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, chcú otestovať svoje vedomosti, zručnosti, chcú sa naučiť niečo nové novou zaujímavou formou.

V akom prostredí budem študovať?
Moodle
– „Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" je modulové objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostredie) je softvérový balík určený pre podporu výučby prostredníctvom on-line kurzov dostupných v sieti Internet.

Ako postupovať?

  1. Vyplniť a odoslať prihlášku.
  2. Po potvrdení prijatia prihlášky a zaradení do kurzu sa na základe kľúča prihlásiť do kurzu na server http://elearning.gphmi.sk.
  3. V určených časových intervaloch splniť podmienky kurzu – odovzdávať úlohy, testy.
  4. Odovzdať záverečné zadanie, vykonať záverečný test, prípadne obhájiť projekt.

Koľko trvá kurz, ako je ukončený?
Každý kurz trvá  9 až 11 týždňov, za každý týždeň účastník naštuduje jednu kapitolu, lekciu, na konci každého týždňa odovzdáva zadania. Na konci kurzu vypracuje záverečnú prácu, zadanie, či záverečný test a získa osvedčenie o absolvovaní celého kurzu.

Koľko ma to bude stáť?
Kurzy sú pre študentov a učiteľov zadarmo, náklady spojené s realizáciou projektu vrátane prípadného cestovného pri záverečných stretnutiach sú hradené z prostriedkov projektu.

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle