elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Využitie chemického softvéru vo vyučovaní chémie
Cieľ kurzu:
Získať základné praktické zručnosti pri práci s chemickým softvérom.  Kurz bol vytvorený so zámerom pomôcť učiteľom chémie aktívne pristupovať k využitiu IKT vo vyučovaní chémie.
Vstupné vedomosti:
Minimálne zvládnutie kurzu na úrovni Pre-Intermediate.
Výstupné vedomosti:
Absolvent kurzu sa naučí využívať chemický softvér pri tvorbe vlastných  chemických testov, prezentácií z chémie, príprav na vyučovanie, príp. záznamov z laboratórnych prác ( naučí sa kresliť na počítači rôzne aparatúry napr. destilačnú, filtračnú atď. ) . Zvládne tvorbu aj zložitých vzorcov z organickej chémie a biochémie.
Kurz je určený predovšetkým učiteľom chémie na ZŠ a SŠ, môžu ho využiť aj študenti SŠ so zvýšeným záujmom o chémiu a informatiku.

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle