elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Čo je e-learning?

Elektronickému vzdelávaniu (e-learning)  patrí dnes už popredné miesto vo vzdelávaní vyspelých krajín. Pre slovenské školstvo je to nová forma vzdelávania, ktorá ponúka predovšetkým mnoho výhod. Nechce nahradiť klasické formy vzdelávania, ponúka skôr doplnenie  a rozšírenie získaného vzdelania, výučbu vhodných  nových tém, ktoré v učebných osnovách absentujú. Je výhodná pre všetkých záujemcov, ktorí majú prístup k Internetu.

výhodám novej formy vyučovania predovšetkým patrí:

  • úspora času - vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek
  • úspora nákladov – nie je nutné cestovanie za vzdelaním, ušetríme čas strávený cestovaním
  • flexibilita  - individuálny prístup (pýtam sa tútora - učiteľa, čo neviem a potrebujem), vlastné tempo, prispôsobenie výučby schopnostiam a zručnostiam študenta
  • interaktivita  - učebné texty obsahujú multimediálne prvky (zvuk, obraz, animácie), aktívne XML a  PHP prvky, formuláre ...
  • knihyspätná väzba a priebežné hodnotenie  - nový rozmer vzdelávania – spätná väzba formou sám sa otestovať a zistiť úroveň svojich vedomostí, vlastné riadenie a vedenie vyučovania a pomoc zo strany tútora  - učiteľa kurzu
  • hyperlinkyodkazy na ďalšie vhodné informácie prínosné pre vzdelávanie bez nutnosti hľadania vhodných zdrojov. Učebné materiály sú v komprimovanej podobe k dispozícií kurzu, čím je možné kurz vytlačiť – previesť z elektronickej do tlačenej podoby. 
  • prístup pre ľubovoľných záujemcov - možnosť absolvovať rovnaké vzdelanie aj hendikepovaným  študentom, ktorí z istých dôvodov nemôžu chodiť do školy a disponujú potrebným počítačovým vybavením.
Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle