elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Kurz prípravy na certifikát ECDL – Základy Informačných technológií
Cieľ kurzu:
Pripraviť účastníkov na testovanie 1. modulu ECDL – Základy informačných technológií.
Vstupné vedomosti:
  • elementárne informácie o IKT, záujem o IKT
  • vedieť používať služby siete internet (internetový prehliadač)
Výstupné vedomosti:
  • základné informácie o IKT – o hardvéri, softvéri
  • základy počítačových sietí
  • autorské práva a licencie softvéru
  • ergonómia, bezpečnosť používania IKT

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle