elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Kurz prípravy na certifikát ECDL – Práca s počítačom a správa súborov – MS Windows
Cieľ kurzu:
Pripraviť účastníkov na testovanie 2. modulu ECDL – Správa súborov, práca s počítačom.
Vstupné vedomosti:
  • zručnosti:
    • základné zručnosti s MS Windows – štartovanie PC, spúšťanie aplikácií, otváranie súborov, orientácia v priečinkoch
    • základné zručnosti s používaním MS Word
    • vedieť používať služby siete internet (internetový prehliadač)
Výstupné vedomosti a zručnosti:
  • zvládnutie základných pojmov OS Windows
  • zručnosti s OS Windows – práca so súbormi,
  • vyhľadávanie, komprimácia, tlačenie v OS Windows nastavenie a údržba počítača

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle