elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Kurz prípravy na certifikát ECDL – modul č. 3 – Spracovanie textu – MS Word
Cieľ kurzu:
Pripraviť účastníkov na testovanie 3. modulu ECDL – textový editor.
Vstupné vedomosti:
 • pojmy:
  • súbor, priečinok, program, obrázok, video, zvukový súbor
 • zručnosti:
  • základné zručnosti s MS Windows – ukladanie súborov, otváranie súborov, orientácia v priečinkoch
  • základné zručnosti s používaním textového editora – písanie textu, používania klávesnice
  • vedieť používať služby siete internet (internetový prehliadač)
Výstupné vedomosti a zručnosti:
 • efektívna tvorba textových dokumentov
 • práca s objektmi – obrázkami, tabuľkami, vzorcami,...
 • používanie automatických činností v text. editore
 • používanie hromadnej korešpondencie
 • práca s dlhšími dokumentmi

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle