elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Kurz prípravy na certifikát ECDL – Práca s databázami  - MS Access
Cieľ kurzu:
Pripraviť účastníkov na testovanie 5. modulu ECDL – databázové systémy.
Vstupné vedomosti:
 • pojmy:
  • súbor, priečinok, súbory rôznych aplikácií
  • xls, .doc, ..., program, funkcia, operátor
 • zručnosti:
  • základné zručnosti s MS Windows – ukladanie súborov, otváranie súborov, orientácia v priečinkoch
  • základné zručnosti s používaním MS Internet Explorera
  • základné zručnosti s používaním tabuľkového kalkulátora
Výstupné vedomosti a zručnosti:
 • tvorba a editovanie tabuliek v databázovom systéme
 • vytváranie formulárov – objektov pre užívateľsky vhodné zadávanie údajov do tabuliek
 • tvorba dopytov – vyhľadávanie potrebných informácií z viacerých tabuliek
 • vytváranie tlačových zostáv – úprava informácií na tlačenie (faktúr, ...)

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle