elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Kurz prípravy na certifikát ECDL – Elektronická prezentácia - MS Powerpoint
Cieľ kurzu:
Pripraviť účastníkov na testovanie 6. modulu ECDL – elektronická prezentácia.
Vstupné vedomosti:
 • pojmy:
  • súbor, priečinok, súbory rôznych aplikácií
  • xls, .doc, ..., program, obrázok, video, zvukový súbor
 • zručnosti:
  • základné zručnosti s MS Windows – ukladanie súborov, otváranie súborov, orientácia v priečinkoch
  • základné zručnosti s používaním MS Word
Výstupné vedomosti a zručnosti:
 • vytváranie elektronických prezentácií –pridávanie snímok s rôznym rozložením
 • vkladanie obrázkov, kreslených objektov a ich následná úprava
 • animovanie objektov snímky, prechody medzi snímkami
 • práca s predlohou snímky
 • tlačenie podkladov prezentácie

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle