elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Kurz prípravy na certifikát ECDL – Informácie a komunikácia – Práca s Internetom MS Internet Explorer a MS Outlook
Cieľ kurzu:
Pripraviť účastníkov na testovanie 7. modulu ECDL – Informácie a komunikácia.
Vstupné vedomosti:
 • pojmy:
  • súbor, priečinok, súbory rôznych aplikácií
  • xls, .doc, .txt, program, obrázok, video
 • zručnosti:
  • základné zručnosti s MS Windows
  • ukladanie súborov, otváranie súborov, orientácia v priečinkoch
Výstupné vedomosti a zručnosti:
 • Internet, počítačová sieť, služby Internetu, pripojenie do Internetu
 • štruktúra DNS adresy, štruktúra e-mailovej adresy, zabezpečenie web. sídla
 • vyhľadávače a vyhľadávanie na Internete
 • ukladanie a tlačenie webových stránok
 • princípy e-pošty
 • odosielanie, príjímanie elektronických správ, preposielanie a odpovedanie ana elektronické správy
 • práca s prílohami a príznakmi elektronických správ
 • tlačenie elektronických správ

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle