elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Kurz dynamickej počítačovej grafiky – Macromedia Flash MX
Cieľ kurzu:
  • osvojiť si základy bitmapovej grafiky
  • osvojiť si základy vektorovej grafiky
  • naučiť sa základy tvorby flash animácií
  • naučiť sa publikovať a exportovať flash animácie
Vstupné vedomosti:
  • ovládanie a práca s počítačom na bežnej používateľskej úrovni
  • vedieť používať služby siete internet (internetový prehliadač)
Výstupné vedomosti:
  • absolvent kurzu bude vedieť vytvoriť interaktívnu flash animáciu a publikovať ju na webe

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle