elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Programovanie v PHP pre začiatočníkov
Cieľ kurzu:
 • pochopiť princíp práce skriptov na strane servera
 • naučiť sa vytvárať jednoduché dynamické stránky
 • naučiť sa základy jazyka PHP
 • naučiť sa vytvárať jednoduché skripty, vedieť testovať ich správnosť
 • osvojiť si zásady bezpečnosti pri programovaní v PHP
 • naučiť sa algoritmicky myslieť
Vstupné vedomosti:
 • znalosť nejakého programovacieho jazyka nie je nutná, je však vítaná
 • ovládanie a práca s počítačom na bežnej používateľskej úrovni
 • vedieť používať služby siete internet (ftp, internetový prehliadač)
 • skúsenosti s tvorbou HTML dokumentov, aspoň základná znalosť HTML kódu
Výstupné vedomosti:
Účastník kurzu by mal po jeho absolvovaní vedieť nasledovné:
 • sprevádzkovať lokálny HTTP server s podporou PHP
 • používať nástroje pre efektívnu tvorbu PHP skriptov
 • vytvárať PHP skripty (aj zložitejšie), resp. vedieť modifikovať už existujúce skripty
 • rozumieť princípom programovania na strane servera
 • vedieť o problémoch s bezpečnosťou a vedieť ich riešiť
 • algoritmicky myslieť

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle