elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Kurz základov programovania v jazyku Turbo Pascal – pre začiatočníkov (Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy programovania)
Cieľ kurzu:
 • naučiť sa algoritmicky myslieť
 • naučiť sa vytvárať jednoduché algoritmické štruktúry (cyklus, procedúra, funkcia), navrhnúť riešenie pre problém
 • naučiť syntax programovacieho jazyka, štruktúry dát, typy, príkazy
 • vedieť odladiť program, vytvoriť spustiteľnú verziu
Vstupné vedomosti:
 • ovládanie a práca s počítačom na bežnej používateľskej úrovni
 • vedieť používať služby siete internet (internetový prehliadač)
Výstupné vedomosti:
 • algoritmicky myslieť
 • rozumieť princípom programovania
 • algoritmizovať jednoduchý problém, napísať program, odladiť ho, vytvoriť spustiteľnú verziu

Kurz programovania v jazyku Turbo Pascal I. – pre stredne pokročilých
Cieľ kurzu:
 • algoritmické štruktúry (reťazce, polia, matice, súbory) navrhnúť riešenie pre problém
 • naučiť sa základné triediace a vyhľadávacie algoritmy
Vstupné vedomosti:
 • rozumieť princípom programovania algoritmizovať jednoduchý problém, napísať program, odladiť ho
 • poznať základné štruktúry jazyka TP – štruktúru programu, cykly, podprogramy
Výstupné vedomosti:
 • vedieť naprogramovať zložitejšie štruktúry dát, pracovať s externými súbormi
 • vedieť navrhnúť a aplikovať programovú štruktúru na algoritmický problém,
 • vedieť utriediť a vyhľadať údaje jednoduchými algoritmami

Kurz programovania v jazyku Turbo Pascal II. – pre pokročilých
Cieľ kurzu:
 • zložitejšie algoritmické štruktúry (rekurzia, dynamické dátové štruktúry, stromy) navrhnúť riešenie pre problém
 • naučiť sa efektívne triediace a vyhľadávacie algoritmy
 • porozumieť pojmom časová a pamäťová zložitosť algoritmu
Vstupné vedomosti:
 • vedieť naprogramovať zložitejšie štruktúry dát, pracovať s externými súbormi
 • vedieť navrhnúť a aplikovať programovú štruktúru na algoritmický problém,
 • vedieť utriediť a vyhľadať údaje jednoduchými algoritmami
Výstupné vedomosti:
 • rekurzia, dynamické dátové štruktúry, binárne stromy
 • časová a pamäťová zložitosť algoritmu
 • efektívne triediace a vyhľadávacie algoritmy

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle