elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Build Your Vocabulary I.  - Kurz na rozširovanie slovnej zásoby - úroveň Intermediate
Cieľ kurzu:
Ide o  podporný kurz zameraný na rozvoj slovnej zásoby určený na doplnkové použitie popri klasickom kurze angličtiny na úrovni Intermediate (stredne pokročilí). Jednotlivé lekcie tematicky rozvíjajú určitú oblasť slovnej zásoby (napr. cestovanie, telefonovanie, opis charakterových vlastností). Lekcie tiež podporujú rozvoj tzv. funkcií (napr. vyjadrenie želania, názoru, dávanie rád, odporúčaní a pod.). Tematické okruhy boli vybrané podľa obsahu tzv. Cambridge Preliminary English Test Examination
Vstupné vedomosti:
Minimálne zvládnutie kurzu na úrovni Pre-Intermediate.
Výstupné vedomosti:
  • Posilnená slovná zásoba a vyjadrovacie schopnosti na úrovni stredne pokročilí.

Build Your Grammar - Kurz na zvládnutie problémových gramatických javov v anglickom jazyku úroveň Intermediate
Cieľ kurzu:
Ide o  podporný kurz zameraný na rozvoj slovnej zásoby určený na doplnkové použitie popri klasickom kurze angličtiny na úrovni Intermediate (stredne pokročilí). Jednotlivé lekcie sú zamerané na gramatické javy, ktoré majú - na základe skúseností učiteľov - (slovenskí) študenti angličtiny problém zvládnuť, teda napr. určité a neurčité členy, počítateľné a  nepočítateľné podstatné mená, frazálne slovesá a pod. Okruhy boli vybrané podľa obsahu tzv. Cambridge Preliminary English Test Examination, ako aj na základe skúseností učiteľov.
Vstupné vedomosti:
Minimálne zvládnutie kurzu na úrovni Pre-Intermediate.
Výstupné vedomosti:
  • Zvládnutie problémových gramatických javov na úrovni Intermediate.

Build Your Vocabulary II.   - Kurz na rozširovanie slovnej zásoby - úroveň Upper-Intermediate
Cieľ kurzu:
Ide o podporný kurz zameraný na rozvoj slovnej zásoby určený na doplnkové použitie popri klasickom kurze angličtiny na úrovni Intermediate (stredne pokročilí). Jednotlivé lekcie tematicky rozvíjajú určitú oblasť slovnej zásoby (napr. cestovanie, telefonovanie, opis charakterových vlastností). Lekcie tiež podporujú rozvoj tzv. funkcií (napr. vyjadrenie želania, názoru, dávanie rád, odporúčaní a pod.). Tematické okruhy boli vybrané podľa obsahu tzv. Cambridge Preliminary English Test Examination.
Vstupné vedomosti:
Minimálne zvládnutie kurzu na úrovni Pre-Intermediate.
Výstupné vedomosti:
  • Posilnenie writing skills na úrovni Advanced, podpora prípravy na FCE.

Elementary English Course   - Kurz všeobecného anglického jazyka pre začiatočníkov - úroveň Beginner
Cieľ kurzu:
Kurz je určený pre študentov anglického jazyka, ktorí nemajú osvojené žiadne základy jazyka. Zameriava sa na aspekty jazyka ako je práca s písaným a hovoreným textom. Kurz je rozdelený do tématických lekcií, ktoré budú pozostávať s morfologickej, lexikálnej, štylistickej a syntaktickej časti. V závere každej lekcie je test, pomocou ktorého si študent preskúša nadobudnuté znalosti. Kurz má byť pomôckou a motiváciou pre študentov, ktorí majú záujem o rozšírenie si základných vedomostí jazyka.
Vstupné vedomosti:
Minimálne až žiadne
Výstupné vedomosti:
  • Zákaldná slovná zásoba a vyjadrovacie schopnosti na úrovni začiatočníkov.

Pre-Intermediate English Course   - Kurz všeobecného anglického jazyka pre mierne pokročilých začiatočníkov
Cieľ kurzu:
Kurz je určený pre študentov anglického jazyka, ktorí majú osvojené základy všeobecného anglického jazyka. V úvode kurzu je test, na základe ktorého sa preveria znalosti študenta. Kurz nadväzuje na kurz všeobecného anglického jazyka pre začiatočníkov. Kurz je rozdelený do tématických lekcií, ktoré budú pozostávať s morfologickej, lexikálnej, štylistickej a syntaktickej časti. V závere každej lekcie bude test, pomocou ktorého si študent preskúša nadobudnuté znalosti.
Vstupné vedomosti:
Na úrovni beginner
Výstupné vedomosti:
  • Rozšírená slovná zásoba a vyjadrovacie schopnosti na úrovni mierne pokročilých.

Tenses in English Language   - Kurz všeobecného anglického jazyka zameraný na osvojenie, upevnenie a precvičenie anglických slovesných časov (minulý jednoduchý, minulý priebehový, predprítomný jednoduchý, predprítomný priebehový, predminulý jednoduchý a predminulý priebehový čas)
Cieľ kurzu:
Kurz je určený pre študentov anglického jazyka, ktorí sú na rôznych vedomostných úrovniach. Kurz sa zameriava na osvojenie a upevnenie anglických gramatických časov. Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť rozoberá teóriu gramatických časov. Kurz sa zameriava na použitie všetkých situácií, v ktorých sa časy používajú. Praktická časť je rozdelená na kapitoly. V úvodných kapitolách sa autor snaží o precvičenie jednotlivých gramatických časov samostatne. V záverečných kapitolách si študent upevňuje použitie všetkých spomínaných gramatických časov v ucelených textoch.
Vstupné vedomosti:
Na úrovni intermediate
Výstupné vedomosti:
  • Upevnenie anglických slovesných časov.

Build Your Vocabulary III. - Kurz na rozširovanie slovnej zásoby - úroveň Intermediate
Cieľ kurzu:
Ide o  podporný kurz zameraný na rozvoj slovnej zásoby určený na doplnkové použitie popri klasickom kurze angličtiny na úrovni Intermediate (stredne pokročilí). Jednotlivé lekcie tematicky rozvíjajú určitú oblasť slovnej zásoby (napr. ľudské telo, rodina, v reštaurácii, stravovanie a výživa, opis charakterových vlastností a pod.)
Vstupné vedomosti:
Minimálne zvládnutie kurzu na úrovni Pre-Intermediate.
Výstupné vedomosti:
  • Posilnená slovná zásoba a vyjadrovacie schopnosti na úrovni stredne pokročilí.

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle