elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Ruský jazyk pre začiatočníkov
Cieľ kurzu:
Oboznámiť záujemcov s ruštinou ako takou,
naučenie azbuky a základov gramatiky, ktoré sú potrebne pre najzákladnejšie dorozumievanie sa z v tomto jazyku.
Vstupné vedomosti:
  • žiadne jazykové
  • vedieť používať internetový prehladač
Výstupné vedomosti:
  • základy písania a čítania v ruštine
  • základy skloňovania a časovania
  • porozumenie a schopnosť vyjadriť sa ústne aj písomne  na základnej úrovni

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle