elearning.gphmi.sk | www.gphmi.sk | www.moodle.org
moodle.gphmi.sk moodle.gphmi.sk Dnes je
   
Úvod | Čo je e-learning? | Ako na kurzy? | Prihláška | Aktuality | Kontakt
Druhy kurzov


Taliansky jazyk pre začiatočníkov
Cieľ kurzu:
Hlavným cieľom kurzu je pomôcť účastníkom osvojiť si základné komunikačné schopnosti v talianskom jazyku ako aj gramatické javy, naučiť sa bežnej konverzácii a spoznať kultúru tej danej krajiny.
Vstupné vedomosti:
  • žiadne jazykové
  • vedieť používať internetový prehladač
Výstupné vedomosti:
Absolvovaním tohto kurzu účastníci nadobudnú základné komunikačné znalosti ako je bežná komunikácia medzi ľuďmi, porozumenie textov prostredníctvom čítania  ako aj porozumenie počúvania

Prihlásenielog-in
Užívateľské meno:
Heslo
log-in
 
Cieľová skupina:
študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
študenti 8. a 9. ročníka základných škôl
učitelia a budúci učitelia
 
Časový horizont
– 4 vlny kurzov:

1. vlna kurzov  - pilotná pre študentov GPH » marec-máj 2006
2. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2006
3. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » marec-máj 2007
4. vlna kurzov - pre ľubovoľných záujemcov z cieľových skupín » september-november 2007
Gymnázium Pavla Horova

moodle